หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับสร้างความรู้ในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติและทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้านเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม และความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้านและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้เรียนความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตลอดจนระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล

อ่านต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการทำงาน นักศึกษาสามารถพัฒนางานด้านภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงงานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณการเข้าด้วยกันของทฤษฎี การปฏิบัติและความสร้างสรรค์ และฝึกให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ และทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

วีดีโอแนะนำคณะ


ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมบูชา เหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรมุนี

คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมบูชา เหรียญพระพุทธสัตตนาคเภสัชคุรุมุนี และพระนาคปรกใบมะขามสัตตนาคเภสัชคุรมุนี พุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระมหารัชมงคล (ธงชัย ธมฺมธโช) สมเด็จเจ้าคุณฯธงชัย...

Read More...

เปิดรับสมัครอบรม English Exit Exam Score+

คณะศิลปศาตร์เปิดอบรม English Exit Exam Score+• หากคุณไม่มั่นใจในการสอบ English Exit Exam• หากคุณสอบหลายครั้งแล้วไม่ผ่านคณะศิลปศาสตร์เปิดคอร์สอบรมการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ...

Read More...

เปิดระบบรับสมัครสอบ English Exit Exam (2nd Wave COVID-19 Batch) รอบเดือนมีนาคม

ด่วน !! เปิดระบบรับสมัครสอบ English Exit Exam (2nd Wave COVID-19 Batch รอบเดือนมีนาคมแล้ว รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม 2564 รับสมัครที่เว็บไซต์ระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล • การจัดสอบจะเป็นรูปแบบการจัดสอบแบบออนไลน์ • ติดตามขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการสอบที่ QR Code...

Read More...

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 2 แบบโควตา

คณะศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 2 แบบโควตา ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาญี่ปุ่น ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์บัณฑิต...

Read More...

ข่าวกิจกรรม


STUDENT เรามีนักศึกษาในปัจจุบันมากกว่า

2000

Teacherคณะของเรามีคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์กว่า

40

Educator บุคลากร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

18

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu