อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ชญานุตม์ พัฒนสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ธิติสรณ์ แสงอุไร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
อาจารย์ปฐมาภรณ์ วรศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 
Mr. Kenta Morii
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Mr. Shiro Mizokawa
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Mr.Yuki Miyamoto
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu