อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ผศ.พนิดา จันทรกรานต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์
ดร.ชุติมา ไวยสุระสิงห์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์
ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์
ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์สุรชัย ฐานสโร
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์ปฎิภาณ บัณฑุรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์ปุณยวีร์ วิเศษสุนทรสกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์พิชญ์สินี ซุ่นทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu