หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน 2019

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นภาคฤดูร้อน 2019
สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์
 
1. หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (Basic Japanese for Communication) 15 ครั้ง/30 ชั่วโมง/2,500 บาท ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว เรียนวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 19.00 น. ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. - 19 ก.ค. 2562 จำนวนผู้เรียน ไม่เกิน 20 คน
 
2. หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 10 ครั้ง/20 ชั่วโมง/2,500 บาท ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนแล้ว เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 19.00 น. ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 2562 จำนวนผู้เรียน ไม่เกิน 20 คน
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2562
**ส่วนลด20%** หากชำระค่าอบรมภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน โดยจะได้รับเงินคืน 500 บาทในวันเปิดคอร์ส
 
สถานที่เรียน: อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/25x5BtV6HLeJjMpo7
 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu