เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ  

 

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/graduate/announcement_master

 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu