ศูนย์ทดสอบ

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ศูนย์ทดสอบ บริการจัดสอบ TOEFL-ITP, TOEFL Junior, Pre-TOEFL,

SAT, TOEIC (TOEIC เฉพาะนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ สจล. เท่านั้น)

อัตราค่าสมัครสอบ

TOEFL-ITP

TOEFL Junior

Pre-TOEFL

TOEIC

1,800

1,500

1,500

900

1200

*

1400*

*

 

1700**

*

 

 

*ไม่มีรูปถ่าย Client ออกในนามสถาบัน ราคาบุคลากร 1,200 บาท

**มีรูปถ่าย Client ออกในนามสถาบัน

***มีรูปถ่ายแบบ Personal (เหมือนสอบที่ศูนย์ใหญ่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครสอบ/เรียน หรือติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520 

โทร 080-239-7794

www.facebook.com/CILL.LA.KMITL/

 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu