กำหนดการสอบ English Exit Exam

📢📢  ประชาสัมพันธ์กำหนดการ English Exit Exam
(การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา)

ช่องทางสมัครสอบ 👉ระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th👈

หมายเหตุ:
ตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมการสำเร็จการศึกษา  ได้ที่ https://www.reg.kmitl.ac.th/educalendar/2564/ungrad64-th2.pdf 

“ไม่สอบ ไม่ผ่าน ไม่จบ”