รู้ทันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ

รู้ทันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ

Image

รู้ทันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ

โดย ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการครุศาสตร์ สจล.

♦ หัวข้อที่อบรม (เรียนเฉพาะวันเสาร์- วันอาทิตย์)

 1. ความรู้เบื้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  (วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น.-12.00 น.
 2. ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ (วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
  1. การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทลิขสิทธิ์
  2. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์
  3. การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประเภทลิขสิทธิ์
  4. การบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์
 3. ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร (วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
  1. การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร
  2. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร
  3. การนำทรัพย์สินทางปัญญาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประเภทสิทธิบัตร
  4. การบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตร
 4. ระบบทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า (วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
  1. การสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า
  2. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า
  3. การนำทรัพย์สินทางปัญญาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประเภทเครื่องหมายการค้า
  4. การบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทเครื่องหมายการค้า
 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

♦ ค่าอบรม 1,500 บาท / ท่าน

♦ เปิดรับสมัครวันนี้ - 3 มิ.ย.นี้ (รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น)

♦ พิเศษ! สำหรับผู้เข้าอบรมครบ 80% ได้รับใบประกาศนียบัตร

♦ ช่องทางการสมัคร >>>> https://forms.gle/ArnD1nPD1phPYpqp7

 

♦ สอบถามเพิ่มเติม : คุณดารณี สลามเต๊ะ

โทร : 0-2329-8000 ต่อ 3761 / 084-545 8778 (คุณดารณี)

Line id  : 5458778 / E-mail : language@kmitl.ac.th