การขอบัตรพนักงานสถาบัน และหนังสือรับรองเงินเดือน

Image

การขอบัตรพนักงานสถาบัน และหนังสือรับรองเงินเดือน

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลฯ
ได้พัฒนาระบบการขอบัตรพนักงานสถาบันและหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือผ่านสิทธิฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นหนังสือนำขอวีซ่า) ตามนโยบาย DIGITAL UNIVERSITY และพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสถาบัน
 

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
https://eform.hr.kmitl.ac.th/
LINE ID:@HRKMITL