คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1

Image
Image

คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา


ลงทะเบียนที่ www.reg.kmitl.ac.th รอบที่ 1 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 1,800 บาท

🗓 กำหนดการเรียนการสอนวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567


📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
👩 คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง (แต)
e-mail: suttapa.ch@kmitl.ac.th
Tel. และ Line ID: 086-9975834
เบอร์คณะศิลปศาสตร์: 087-680-4468
.
#อังกฤษบัณฑิต #LAKMITL #KMITL #schoolofliberalarts

Image
Image
Image
Image