กำหนดการสอบ English Exit Exam ปีการศึกษา 2567

 >> สมัครสอบ/ยื่นผลคะแนน <<

Image

สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 

สอบตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนด

Image

 

 

สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2568

ชั้นปี 1 (หลักสูตร 2 ปี)/ ชั้นปี 2 (หลักสูตร 3 ปี)/ ชั้นปี 3 (หลักสูตร 4 ปี)/ ชั้นปี 4 (หลักสูตร 5 ปี)

และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ที่ยังสอบ English Exit Exam ไม่ผ่าน ในรอบสอบประจำปีการศึกษา 1/2567

Image

ลงทะเบียนสอบด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ exit-exam.kmitl.ac.th