ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ Prof.Yamashita Yoshitaka

Image

🎊 คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่

🌸 Prof.Yamashita Yoshitaka
ようこそいらっしゃい❗️

🇯🇵 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์