สจล.และ Chengdu University ร่วมหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ MOU

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สจล. ได้ให้การต้อนรับ Dr.Chunlin Wan ผู้ช่วยคณบดี School of Tourism and Culture Industry Chengdu University ประเทศจีน และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทย และคณะศิลปศาสตร์ สจล.

          โดยการพบปะกันในครั้งนี้ นักวิจัยของทั้งสองฝ่าย ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันภายใต้ MOU ระหว่าง สจล. และ Chengdu University จำนวน 2 โครงการ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศภายในสถาบัน และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ FI Kitchen คณะอุตสาหกรรมอาหาร

Image
Image
Image
Image