ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House TCAS4 รอบรับตรงอิสระ คณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House TCAS4 รอบรับตรงอิสระ คณะศิลปศาสตร์

👉 ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ https://reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2565_1_news1_2323_2022_06_05-17-06-43_0c5fe.pdf

👉 ยืนยันสิทธิ์(Clearing House) https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565  
*** หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

👉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

👉 รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.