คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และ ปี 2566

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจำปี 2565 และ ปี 2566


 ✦ ประจำปี 2565 ✦


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 ✦ ประจำปี 2566 ✦


Image

 

 


 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.