คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ปีการศึกษา 2567

Image
Image

 👏คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2567 👏

📚 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
🔤 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ (กลุ่มเรียนเวลาพิเศษ เรียน เสาร์-อาทิตย์)

 

🔶 ช่องทางการสมัคร >> Admission KMITL (เลือกคณะศิลปศาสตร์)
🔶 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก

🔶 คุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการสอบคัดเลือก

🔶 เปิดรับสมัคร 
🔹(แบบที่ 1 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2567
🔹(แบบที่ 2 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2567
     ✦ สอบข้อเขียน  12 พฤษภาคม 2567
     ✦ สอบสัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2567
     ✦ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 23  พฤษภาคม 2567

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม
     ผศ. ดร.พัชรี เมืองนาคิน (Patcharee.mu@kmitl.ac.th)
     คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง (suttapa.ch@kmitl.ac.th)
📞โทร. 087-680-4468 (เวลาราชการ), 086-997-5834
 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.