คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเจตนารมณ์นโยบาย 𝐍𝐨 𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲

Image

คณะศิลปศาสตร์

ร่วมเจตนารมณ์นโยบาย 𝐍𝐨 𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 จากการปฏิบัติหน้าที่

งดรับของขวัญจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

❌ ไม่รับและไม่ให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ ❌


 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.