ประกาศรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

Image

👉 คณะศิลปศาสตร์ ประกาศรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ลงทะเบียนที่ www.reg.kmitl.ac.th

รอบที่ 1 วันนี้ 23-24 ธ.ค. 64 และรอบที่ 2 วันที่ 4-5 ม.ค. 64

ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 1,800 บาท

🗓 กำหนดการเรียนการสอน 10 ม.ค. 65 ถึง 8 พ.ค. 65

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

👩 คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง (แต)

e-mail: suttapa.ch@kmitl.ac.th

Tel. และ Line ID: 086-9975834

เบอร์คณะศิลปศาสตร์: 087-6804468