ดูให้รู้:วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านอาหารและขนมคู่กับชา

Image

📣 เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา สจล. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมชมและสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น

ในโครงการ 🎊“ดูให้รู้:วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านอาหารและขนมคู่กับชา”🎊

⛩ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

🕣 เวลา 08.30 น. - 16.00 น

📌 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ (โซน B)

🎭 ชมการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

🍱 การออกร้านขนมญี่ปุ่น เครื่องดื่มชาและอาหาร โดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

แล้วมาเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านอาหารและชากันนะคะ

#japan #LAKMITL #SchoolOfLiberalArts Japanese section, KMITL