พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 25

Image

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 25

สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และผู้สร้างชื่อเสียง ใน งานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 25 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง