คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

Image

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2566

📚 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

(กลุ่มเรียนเวลาพิเศษ เรียน เสาร์-อาทิตย์) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 4 ตุลาคม 2566

 

💸  มีทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนแผน ก แบบ ก2 เพื่อทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://cdn.me-qr.com/pdf/12617038.pdf

 

ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม

ผศ. ดร.พัชรี เมืองนาคิน (Patcharee.mu@kmitl.ac.th)

คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง (suttapa.ch@kmitl.ac.th)

📞 โทร. 087-680-4468

 

#ศิลปศาสตร์ปโท #บัณฑิตศึกษา #LaKMITL #ปีการศึกษา2566