การบรรยายภาษาจีนในหัวข้อเรื่อง: “走近中国,走进天津”“รู้จักประเทศจีน รู้จักนครเทียนจิน”

Image

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคลที่สนใจฟังการบรรยายภาษาจีนในหัวข้อเรื่อง:

“走近中国,走进天津”“รู้จักประเทศจีน รู้จักนครเทียนจิน”

ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

เวลา 15.00 -16.30 น.

ในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting:https://zoom.us/j/3702894093?pwd=L0krUXQ2MjFjdG0zT3VFYkMwRUhGUT09 Meeting ID: 370 289 4093 Passcode: 2B7yiG

ผู้บรรยาย : อาจารย์ Yin Xiaojing (尹晓静) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการวิจัยภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าภาควิชา Preparatory Education Department,School of International Education ,Tianjin University