การเตรียมความพร้อมและข้อควรปฏิบัติเพื่อเข้าเรียนแบบ On-site

Image

 

การเตรียมความพร้อมและข้อควรปฏิบัติเพื่อเข้าเรียนแบบ On-site

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

⚠️การตรวจคัดกรองก่อนเข้าอาคารเรียน

**ต้องมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง**

รอบเวลาตรวจ ATK ณ อาคารเรียนรวม(ใหม่) ฝั่งคณะครุศาสตร์ฯ

🕣เช้า 08.15- 09.00

🕛บ่าย 12.15-13.00

🕝เย็น 14.30-15.00

#liberal arts, KMITL

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการตรวจ ATK (จุดที่ 2) ณ อาคารเรียนรวม (ใหม่)

ฝั่งคณะครุศาสตร์ฯ **สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีผลตรวจ**

รอบการตรวจ

🕣เช้า 08.15- 09.00

🕛บ่าย 12.15-13.00

🕝เย็น 14.30-15.00

กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าตรวจคัดกรอง ATK

เพื่อไม่ให้กระทบเวลาในชั่วโมงเรียน

#liberal arts, KMITL

 

Image

 

Image

 

Image