ขอต้อนรับ อ.Leng Ting อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา สาขาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม