ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายภาษาจีน ในหัวข้อ "รู้จักห้องเรียนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สัมผัสวัฒนธรรมจีนโบราณ" 走进科工大课堂,体验中国传统文化

🇨🇳  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Hebei Vocational University of Technology and Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาชีวะศึกษาแห่งเหอเป่ย 
( 河北科技工程职业技术大学 ) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายภาษาจีน ในหัวข้อ "รู้จักห้องเรียนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สัมผัสวัฒนธรรมจีนโบราณ"  走进科工大课堂,体验中国传统文化

🗓  วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2565 
🕓  เวลา 9.00 - 11.30 

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  Ding Talk  

บรรยายโดย

👤 รศ. Hao Yunfeng      หัวข้อการบรรยาย :  "แนะนำวัฒนธรรมจีนโบราณ”         
                                                      
👤 อาจารย์ Qian Liwen    หัวข้อการบรรยาย :  "ศิลปะการตัดกระดาษของจีน"

👤 อาจารย์  Zhang Tianyang     หัวข้อการบรรยาย : "ศิลปะการเชิดมังกร"

👉  ลิ้งค์เข้าร่วมฟังการบรรยาย https://qr.dingtalk.com/action/joingroup?code=v1,k1,tHPFxxYMaXBHDWX0ZUs1XUa1VXF/FHy4aVgQ2WxiAmY=&_dt_no_comment=1&origin=11

#Chinese for Industry
#School of Liberal Arts
#KMITL
#LA Knowlage Shering