คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาโท [Minor Program] ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🏫 คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาโท [Minor Program]

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🔺️ หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 🔺️

🇬🇧 หลักสูตรวิชาโท [Minor Program] ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ [English for

Professional Purposes]

👉https://me-qr.com/th/mobile/pdf/6841988

🌐🛫 หลักสูตรวิชาโท [Minor Program] การท่องเที่ยวและการบริการ [Tourism and Hospitality]

👉https://me-qr.com/th/mobile/pdf/6842026

🇨🇳 หลักสูตรวิชาโท [Minor Program] ภาษาจีนเพื่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [Chinese for

the Industrial Technology]

👉https://me-qr.com/th/mobile/pdf/6842026

📲 สมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1- 30 มิถุนายน 2565

👉 ดูรายละเอียดต่างๆ และสมัครผ่านลิ้งค์ https://www.reg.kmitl.ac.th/index/group_news.php?group=23