ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น?

Image

ปัจจุบันนี้ การแข่งขันในสังคมการทำงานนับวันจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผู้มีทักษะและความสามารถที่เหนือกว่าย่อมมีโอกาสเลือกงาน และสามารถต่อรองค่าตอบแทนได้ ภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำท่านไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน

โอกาสในการหางาน และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ

  • Interpreter/ Translator
  • Japanese Speaking Staff (Sales/ Consultant/ Secretary/ Co-Ordinator/ Admin/ HR)
  • Other (Language Teacher/ Flight attendant/ Tourist company/ Hotel staff)

เงินเดือนสำหรับนักศึกษาจบใหม่ขึ้นอยู่กับผลสอบ JLPT (N3 เริ่มต้น 25,000 บาท/ N2 เริ่มต้น 30,000 บาท/ N1 เริ่มต้น 35,000 บาท) ข้อมูลจาก J-education, สิงหาคม 2562 (https://jeducation.com/main/salary_japanese/)

บัณฑิตจบใหม่ของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมีอัตราการได้งานทำ 95.7% อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 25,026.32 บาท ข้อมูลจาก สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สจล. (http://www.cca.kmitl.ac.th/file/2562/QA2562/information/รายงานภาวะการมีงานทำ60.pdf)

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ สจล.

สำหรับผู้ที่ตั้งเป้าไว้ว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำทันที หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน เพราะ ความร่วมมือของหลักสูตร ได้แก่ สถาบัน Tokai University, Fukuoka Institute of Technology, Meiji University, Hokkaido University, University of East Asia บริษัท Astmil Corporation, Fujita Kanko Inc., สมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งยูฟุอิน จ.โออิตะ , Mainichi Academic Group, J-Education, Siam Denso Manufacturing Co., Ltd. คุณจะได้รับโอกาสไปทำงานและหาประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบัน มีศิษย์เก่าที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
19,000 บาท