ยินดีต้อนรับต้อนรับอาจารย์ใหม่ของคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ของคณะฯ
อาจารย์กันต์ อาลัยญาติ และ อาจารย์อารีรัตน์ กิจกอบชัย
🇯🇵อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Image
Image