รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการแววนวัตกร (4+1) แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢  คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
 โครงการแววนวัตกร (4+1)
แผนการศึกษา  แผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

👤 สำหรับนักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี 4 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(นศ.ชั้นปี4 ของปีการศึกษา 2565)
👉 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://reg.kmitl.ac.th/graduate/files/2565_1_news1_1672_2022_04_29-09-13-48_6c66b.pdf

🗓  สมัครสอบ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
ตั้งแต่วันนี้ - 7 มิถุนายน 2565

🗓  สมัครสอบ (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2565

📢  ประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
21 มิถุนายน 2565

👉👉  ช่องทางการรับสมัคร : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/master
 
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.พัชรี  เมืองนาคิน  patcharee.mu@kmitl.ac.th
คุณศุทธภา  จันทร์ปลั่ง  suttapa.ch@kmitl.ac.th โทร / ID LINE: 0869975834 / 0876804468