​ คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณัฐกฤตา เทพเสนา ​

คณะศิลปศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดี 🎊

✨ นางสาวณัฐกฤตา เทพเสนา (李晴) ✨

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการประกวดแปลภาษาจีน-ไทย "中泰双语翻译大赛" ครั้งที่ 10 สมาคมนักเรียนจีนแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2564 (รูปแบบออนไลน์)

ผลการประกวดได้อันดับที่ 38 จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 384 คน