คณะศิลปศาสตร์ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน 62 ปี

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 62 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 🧡

>> เวลา 8.30 น. อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถนน Walking Street of Art

Image
Image
Image

>> เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 62 ปี

Image
Image
Image

>> เวลา 12.00 น. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะ และอาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำคณะ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โซนคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4-5 รับมอบและปลูกต้นกุหลาบพระนามสิรินธรร่วมกัน

Image
Image
Image

>> เวลา 15.00 น. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนคณบดี อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล พร้อมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "We grow together ปลูกด้วยใจไปด้วยกัน"

Image
Image
Image

Click ที่ภาพด้านล่างเพื่อรับชมภาพเพิ่ม