พิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

Image
Image

✦ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เพื่อให้คณะได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ของแต่ละคณะต่อไป (ภาพจาก:KMITL)

Image
Image
Image
Image

✦ วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 2 (คณะวิทยาศาสตร์) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดพิธี และมี อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดพิธีมอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ พร้อมรับชมภาพยนตร์สั้น "รักเธอไง พระจอมเกล้าลาดกระบัง" คณะศิปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับลูกพระจอมทุกท่าน

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม