ข้อมูลคณะศิลปศาสตร์ และข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

✶ ข้อมูลคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ✶


✶ ข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ✶

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ 10520

 08-7680-4468    02-329-8000 ต่อ 3761    la@kmitl.ac.th