หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/65

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต <<
คลิกเพื่อสมัครสอบ >> สมัครสอบ <<
Image

📣 คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 📣

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

แบบที่ 1 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

➤ รับสมัครสอบวันที่ 15 ส.ค. - 8 พ.ย. 65

แบบที่ 2 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว*

➤ รับสมัครสอบวันที่ 15 ส.ค. - 11 พ.ย. 65

คลิกเพื่อสมัครสอบ >> สมัครสอบ <<

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

• ผศ.ดร.พัชรี เมืองนาคิน (patcharee.mu@kmitl.ac.th)

• คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง (suttapa.ch@kmitl.ac.th)

โทร/ID Line: 086-997-5834 / 087-680-4468