คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาโท

Image
Image
Image
Image

หลักสูตรวิชาโท คณะศิลปศาสตร์ก็น่าเรียนซะด้วย ทีนี้ละก็ว้าวุ่นเลย ~

📢 คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาใน 3 หลักสูตรวิชาโท มาแรงคณะศิลปศาสตร์ ไม่ว่าเป็นนักศึกษาสายไหน ก็เรียนได้สบาย (เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมจากสาขาหลัก เรียนเพิ่มเพียง 15 หน่วยกิตเท่านั้น)

🧧 ภาษาจีนเพื่อเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

📨 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

🖼️ การท่องเที่ยวและการบริการ

🗓️ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2566 ที่ www.reg.kmitl.ac.th

📄 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reg.kmitl.ac.th/minor_program/

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02-329-8000 ต่อ 3760 หรือ la@kmitl.ac.th