ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 2 Quota คณะศิลปศาสตร์

Image

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 𝑻𝑪𝑨𝑺 2 รอบ 𝑸𝑼𝑶𝑻𝑨 คณะศิลปศาสตร์

📅 สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 14.30 ณ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ โซน D ชั้น 4 และ ชั้น 5

🔹 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สอบเวลา 10.00 - 11.30 น.

🔸 หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม สอบเวลา 13.00 - 14.30 น.

📌 รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม