คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต ร.4

Image

✦ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ รักษาการแทนรองคณบดี และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิภาณบัณฑุรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป และในเวลา 9.00 น. ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงฯ

Image
Image

 

Image

 

Image

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.