ประกาศผลการโหวตเลือกอัตลักษณ์ องค์กรใหม่ Corporate Identity (CI)

Image

✨ ประกาศผลการโหวตเลือกอัตลักษณ์ องค์กรใหม่ Corporate Identity (CI) ของคณะศิลปศาสตร์ โดย​ได้มีการลงคะแนน​โหวต​ตั้งแต่วันที่​ 7​-10​ มกราคม​ 2565 บัดนี้ได้สิ้นสุดเวลาในการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกรูปแบบ “อัตลักษณ์ใหม่ Corporate Identity (CI)”

🎊 ได้แก่ รูปแบบที่ 2 “ Connect Arts to innovation ” 🎊

👉 ขอขอบคุณบุคลากร นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์​ทุกท่านที่ร่วมลงคะแนนโหวตเลือก “การออกแบบอัตลักษณ์ใหม่ Corporate Identity (CI)” ของคณะศิลปศาสตร์