การจองและตรวจสอบสถานะห้องประชุมสำนักงานคณบดี

Image

สำหรับบุคลากรท่านใด ที่ต้องการขอใช้ห้องประชุม 
-ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (14ที่นั่ง) 

>> เข้าดูตารางการใช้ห้อง << 

แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนจองห้องได้ที่ งานสารบรรรณและบริหารงานทั่วไป 
ID Line : kaefighting