ขอแสดงความยินดีกับ "ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล" เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

Image

 ✨ คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ "ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล✨

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566

#LA_KMITL #KMITL #SchooloFLiberalArts