แสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะ จำนวน 3 ท่าน เนื่องในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

Image

ท่านที่ 1 ผศ.ดร.พัชรี  เมืองนาคิน

Image

ท่านที่ 2 ผศ.จันจิรา  จันทร์เจริญสุข

Image
Image
Image

 ท่านที่ 3 นางสาวศุทธภา จันทร์ปลั่ง

Image
Image
Image

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม